ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ DL

11.90€                     10.70€

Συραπτικό τανάλια για 25 φύλλα