ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ DL

11.90€                     10.70€

Συραπτικό τανάλια για 25 φύλλα

  0,50ΜΜ Υποδοχή χαρτιού 

για συραφίδες νούμερου 24/6 , 26/6