ΣΥΡΑΦΙΔΕΣ Ν126 - Maestri

0,70€                         0,55€

Συραφίδες νούμερο 24/6 για

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ FOSKA

6,90€                       5.00€

Συραπτικό τανάλια μέχρι 20 φύλλα 

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΦΗΣ Ν10 - Maestri

0.60€                       0.50€

Σύρματα συραφής νούμερο 10 

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΦΗΣ Ν64- Maestri

0,70€                       0,60€

Σύρματα συραφής νούμερο 64