ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

6.50€

SEΤ ακρυλικών χρωμάτων 12 τεμαχίων

12 ml το κάθε χρώμα