ΚΡΑΚΕΛΕ

4,20€

Κρακελέ ,άγχρωμο λευκό είναι το

δεύτερο βήμα της τεχνικής.

Εύκολο στην εφαρμογή,δημιουργεί διάφανο σκάσιμο στην επιφάνεια του αντικειμένου.

Δίνει επίσης την όψη φθοράς από το χρόνο .