Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας , συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους

Το www.athinabookshop.gr είναι η ηλεκτρονική σελίδα της εταιρίας  Λέκκα Σταυρούλα 'ΑΘΗΝΑ' με έδρα Αθηνάς 8 Τ.Κ. 18120 στο Κορυδαλλό Αττικής


Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας ανώνυμα
Προσωπικά στοιχεία θα χρειαστούμε μόνο όταν προβείτε στην αγορά προιόντος και αυτά ειναι :

Ονοματεπώνυμο ,

διεύθυνση ,

τηλεφωνο

ταχυδρομικός κώδικας


Σε περίπτωση τιμολογίου θα χρειαστούμε πέρα από τα παραπάνω και :
Επάγγελμα ,

ΑΦΜ ,

ΔΟΥ

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται μόνο για επανάληψη παραγγελίας

καθώς και φορολογικούς λόγους τα οποία σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζονται σε τρίτους

(αρθρο 7Α του Ν,2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων )


Οι πωλήσεις απο απόσταση διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο

(Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) όπως επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) 

Τα cookies που χρησιμοποιούμε   κάθε φορά που επισκέφτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα

είναι καθαρά για στατιστικούς λόγους ώστε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες


Η σελίδα δε φέρει καμιά υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν λάθη για οποιουδήποτε είδους ζημιά που προκύψει από τη χρήση