ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ στη ζωή μας στο περιβάλλον μας - Eun ju Kim , Ji Won Lee

14,40€                    12,96€  

Όλοι οι άνθρωποι μαζί, καταναλώνουμε πάνω από

300 εκατομμύρια τόνους πλαστικού κάθε χρόνο.

Πότε όμως αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε και γιατί;

Και πού καταλήγει όταν μας είναι πια άχρηστο;

Γνώρισε τον κύκλο της ζωής του πλαστικού:

πώς παράγεται, πώς ανακυκλώνεται,

πόσο χρήσιμο είναι – αλλά και πώς συμβάλλει στη ρύπανση του πλανήτη μας.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε;

ISBN: 9789605042769