ΟΜΑΔΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Γ. Μαυρογορδάτος

15,42€                  14,00€

             Ιστορικό

Τις τύχες μας

υποτίθεται ότι τις κυβερνούν τα πολιτικά κόμματα, αλλά την καθημερινή μας ζωή την επηρεάζουν πολύ πιο άμεσα και απτά οι ομάδες πίεσης,

έστω με τη μορφή διατάραξης των συγκοινωνιών ή άλλων ζωτικών λειτουργιών.

Και μόνο γι' αυτόν το λόγο, που ισχύει κατεξοχήν στη χώρα μας, θα περίμενε κανείς να έχει αναπτυχθεί η επιστημονική μελέτη των ομάδων πίεσης τουλάχιστον ισότιμα με εκείνη των κομμάτων.

Σημερινές ιδεολογικές αναζητήσεις και θεωρητικές κατευθύνσεις, ενώ αναφέρονται σε ομάδες πίεσης,

ονοματίζουν το αντικείμενό τους διαφορετικά, δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι άλλο.

Τι είναι, για παράδειγμα, η "κοινωνία των πολιτών", με την ακαταμάχητη γοητεία της, παρά ένα σύνολο από ποικίλες ομάδες πίεσης;

Το ίδιο ισχύει για τα "κοινωνικά κινήματα" και μάλιστα τα "νέα", όπως το οικολογικό.

Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μία ή περισσότερες ομάδες πίεσης.

Πιο πρόσφατη προσθήκη στη σχετική ορολογία αποτελούν οι "μη κυβερνητικές οργανώσεις".

Πρόκειται και εδώ για ομάδες πίεσης, όπως καθιερώθηκε να αναφέρονται σε διεθνές επίπεδο για να διαχωρίζονται από τις κυβερνητικές και τις παραδοσιακές διακρατικές σχέσεις.